Hoe wordt je gift besteed?

Memisa hecht er groot belang aan om een zo groot mogelijk deel van haar fondsen te investeren in projecten die de gezondheidszorg toegankelijk maken voor iedereen. De fondsenwerving, administratie en het algemeen beheer worden zo efficiënt mogelijk georganiseerd, zodat de kosten hiervoor laag gehouden kunnen worden.

 

 

 

In 2015 werd een totaal bedrag van 159.378,69 euro ingeschreven als kosten bestemd voor de verwerving van fondsen. Tegenover deze kosten staat een opbrengst van net geen 3 miljoen euro. Dit geeft een kosten-baten ratio voor de fondsenwervende activiteiten in 2014 van 5,4%. Tegenover elke 5,4 euro gespendeerd aan fondsenwerving, stond een gift van 100 euro.

 

 

 

In onderstaande grafiek kan je zien waar de fondsen van Memisa in 2015 vandaan kwamen. Voor de uitvoering van onze projecten zijn we voor een groot deel afhankelijk van de vrijgevigheid van onze donateurs. Wij wensen hen hiervoor hartelijk te danken!

 

 

 

Hieronder vind je een verkorte weergave van onze resultatenrekening. Voor meer details verwijzen wij graag naar ons jaarverslag.

  2014 2015
Resultatenrekening    Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven
Totaal inkomsten en uitgaven   € 10.052.229,64 € 10.302.483 € 9.555.533,86 € 9.699.553,34
Totaal financiële inkomsten en uitgaven   € 518.768,98 € 174.098 € 355.851,25 € 199.337,16
Uitzonderlijke Opbrengsten/uitgaven   € 658,00 € 0,00 € 403,97 € 11.057,31
Nettoresultaat     € 95.075,65   € 1.841,27

Ontdek ook hier  het verslag van het afgesloten boekjaar 2015

Voor meer info kan je steeds contact opnemen met de communicatiedienst via communicatie@memisa.be.