ANBI

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite. Deze informatie vindt u hieronder.

  • anbi-keurmerkMemisa België vzw is de officiële benaming van Memisa. Ons registratratienummer is BE0435563751
  • Het secretariaat van Memisa bevindt zich op volgend adres: Kerkstraat 63, 1701 Dilbeek, België.
  • De maatschappelijke zetel van Memisa bevindt zich op volgend adres: Ninoofsesteenweg 548 - 1080 Brussel, België
  • De doelstelling van Memisa is "het bevorderen van de gezondheidszorg voor de armsten in de Derde Wereld, door preventie, kennisoverdracht en directe hulp. Dit doel zal ze nastreven door het verstrekken van informatie, het werven van fondsen, het financieel en materieel ondersteunen van activiteiten gericht op de verbetering van de gezondheidszorg ten behoeve van de minstbedeelde bevolkingsgroepen in de Derde Wereld." (oprichtingsstatuten Memisa België)
  • Wat het verloningsbeleid betreft volgt Memisa België de regelgeving en verloningsschalen zoals bepaald in Paritair Comité (PC) 329. Meer info over dit paritair comité vind je via deze link.
  • Voor de meest recente lijst van de namen van onze bestuurders en hun functie verwijzen we naar dit document.
  • Voor het meest recente activiteitenoverzicht en de financiële verantwoording verwijzen we naar ons jaarverslag.
  • Voor de hoofdlijnen van ons beleidsplan verwijzen we naar ons jaarverslag.

Voor meer info kan je steeds contact opnemen met de communicatiedienst via communicatie@memisa.be.