Hoe wordt je gift besteed?

Memisa hecht er groot belang aan om een zo groot mogelijk deel van haar fondsen te investeren in projecten die de gezondheidszorg toegankelijk maken voor iedereen. De fondsenwerving, administratie en het algemeen beheer worden zo efficiënt mogelijk georganiseerd, zodat de kosten hiervoor laag gehouden kunnen worden.       In 2016 werd een totaal bedrag van 298.827,22 euro ingeschreven als kosten bestemd voor de verwerving van fondsen. Tegenover deze kosten staat een opbrengst van iets meer dan 3 miljoen euro. Dit geeft een kosten-baten ratio voor de fondsenwervende activiteiten in 2016 van 9,29 %. Dit betekent dat wanneer u een gift van 100 schenkt, 90,71 euro rechtstreeks naar onze projecten gaat.        In onderstaande grafiek kan je zien waar de fondsen van Memisa in 2016 vandaan kwamen. Voor de uitvoering van onze projecten zijn we voor een groot deel afhankelijk van de vrijgevigheid van onze donateurs. Wij wensen hen hiervoor hartelijk te danken!       Hieronder vind je een verkorte weergave van onze resultatenrekening. Voor meer details verwijzen wij graag naar ons jaarverslag.
 20152016
Resultatenrekening  InkomstenUitgavenInkomsten 
Totaal inkomsten en uitgaven € 10.052.229,64€ 11.595.906,85€ 11.150.662,97 
Totaal financiële inkomsten en uitgaven € 355.851,25€ 174.098  
Uitzonderlijke Opbrengsten/uitgaven € 403,97€ 0,00  
Nettoresultaat    - € 445.243,88 
Ontdek ook hier  het verslag van het afgesloten boekjaar 2015 Voor meer info kan je steeds contact opnemen met de communicatiedienst via communicatie@memisa.be.